NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT - SEO101.hu


NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Leírás és részvételi feltételek

2020 február 12

  1. Általános rendelkezések

A „Nyerj ingyenes Google Ads kampánymenedzsmentet!” Nyereményjáték (továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője a SC Unelte SEO SRL továbbiakban: „Szervező”).

  1. Nyereményjáték mechanizmus és részvételi feltételek

Nyereményjáték mechanizmus

A szervező a SEO 101 Facebook oldalon https://facebook.com/seo101.hu 2020 február 12 és 2020 február 22 között nyereményjátékot hirdet az alább meghatározott játékszabályok alapján. A játék a „Nyerj ingyenes linképítés kampányt!” címmel fut.

A Szervező Facebook oldalán közzétett Nyereményjáték ideje alatt a felhasználóknak lehetősége van a SEO 101 Facebook oldalán (https://facebook.com/seo101.hu) a játékra felhívó bejegyzés alatt kommentben megírni, hogy melyik nyereményjáték érvényes jelenleg a seo101.hu weboldalon, és ennek mi a pontos kódja.

A felhasználók a játékra felhívó bejegyzés alatt történő kommenteléssel egyúttal elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírtakat, ezzel jelentkeznek az adott Nyereményjátékra, és részt vesznek a játékban.

Ha egy felhasználó nem a játékra felhívó bejegyzés alatt írja meg kommentben, hogy melyik nyereményjáték érvényes jelenleg a seo101.hu weboldalon, illetve a nyereményjátékhoz tartozó pontos kódot, hanem más felületen, sajnos nem vehet részt a sorsoláson.

A nyereményjáték 2020 február 22 – 24:00 óráig tart. A 2020 február 22  – 24:00 óra után érkező kommentek már nem vesznek részt a játékban.

A SC Unelte SEO SRL 2020 február 23-án kisorsol 1 db nyertest azok közül, akik 2020 február 22 – 24:00 óráig -ig a https://facebook.com/seo101.hu Facebook oldalán, a játékra felhívó bejegyzés alatt kommentben helyesen megírták, hogy melyik nyereményjáték érvényes jelenleg a seo101.hu weboldalon, és ennek mi a pontos kódja.

Nyeremény:

1 db 30 000 Ft értékű ajándékutalvány, melyet csak linképítésre lehet felhasználni. Ennek értelmében a SC Unelte SEO SRL cég vállalja, hogy saját alkalmazottai segítségével, a nyertes által megjelölt weboldalnak 30 000 Ft értékben épít linkeket a saját támogató oldalaiból.

A nyereményt nem lehet felhasználni külső PR cikkek vásárlására!

 

Részvételi feltételek:

A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált Facebook profillal rendelkező, 18 éven felüli magánszemélyek vagy cégeket/egyéni vállalkozásokat képviselő 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése, valamint jelen játékszabályzat elfogadása és betartása.

  1. Kizárások

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a SC Unelte SEO SRL vezetői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk.685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a SC Unelte SEO SRL megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezetői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket, vagy magát a nyereményjátékot, akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a https://facebook.com/seo101.hu Facebook oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a https://facebook.com/seo101.hu Facebook oldalon nyújtunk felvilágosítást.

A Nyereményjátékon való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

 

  1. A nyeremények átvételének feltételei

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A nyertesekkel a Facebook-on keresztül, privát üzenetben vesszük fel a kapcsolatot. A nyertesekkel történő kapcsolatfelvétel érdekében a nyertes alábbi adatainak megadása szükséges: a teljes név, e-mail cím, cég/egyéni vállalkozó, akit képvisel.

A nyertesnek kötelezően alá kell írnia egy átvételi nyilatkozatot a nyereményről amit a szervező tárolni fog az adóhatóság részére.

A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

  1. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyeremény értékével kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes játékost terhelik.

  1. Adatkezelés

A játék adatfeldolgozója a SC Unelte SEO SRL. A Promócióban részt vevő személy, az általa közölt tartalom feltöltésével elismeri és elfogadja, hogy a Promóció során történő adatkezelés célját megértette, ezzel egyidejűleg kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott vagy elérhetővé vált adatait a Szervező díjmentesen nyilvántartásba vegye, és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljából a jövőben is díjmentesen kezelje, egyéb, a Szervező által szervezett nyereményjáték során újból felhasználhassa a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően. Az adatkezelés jogalapja tehát az érintett hozzájárulása, amennyiben az adott felhasználó lesz a nyertes, úgy a nyeremény átvételének feltétele a teljes nevének, e-mail címének, a cég/egyéni vállalkozás, amit képvisel, teljes nevének és székhelyének a Szervező részére való rendelkezésére bocsátása.

A játékosok által a https://facebook.com/seo101.hu Facebook oldalán megosztott bármilyen tartalmat a SC Unelte SEO SRL marketing célokra felhasználhatja.

A játékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli.

A játékban a személyes adatkezeléssel érintett résztvevők az adatkezelőktől bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adataik helyesbítését.

Az adatkezelés időtartama a pályázat leadásával kezdődik és addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

A játékszabály a magyar jogszabályok figyelembevételével került kialakításra.

A Szervező a Játékos adatait harmadik félnek nem adja át, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket. A játékos személyes adataihoz az adatkezelő és alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottjai férhetnek hozzá, akik az adatkezelővel azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

A játékkal kapcsolatban további felvilágosítást a SC Unelte SEO SRL cég https://facebook.com/seo101.hu Facebook oldalán kérhető.

 

  1. Felelősség kizárása

A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.

Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a Promócióból. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezetői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

A nyeremény nem használható olyan kampányok készítésére, amelyek nincsenek összhangban a Google Ads hirdetési szabályzatával és/vagy hatályos márkavédelmi jogokkal.

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtőtől/Szervező Megbízottjától nem követelheti. A nyertesnek a nyeremény átvételére 5 munkanap áll rendelkezésére. Jelen nyereményjáték felvételét 2020 február 28 – 17:00 óráig lehet igényelni privát üzenetben.

A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a vetélkedőt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

A Nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a Szervezők semmilyen formában nem felelnek. A Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A játékosok feltöltött tartalmaikkal a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

SC Unelte SEO SRL , Szervező

 

English